Bölüm Hakkında

Gazi’nin adını taşıyan üniversitemizin, Cumhuriyetin öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk öğretim kurumunun bir parçası olma onuruyla; Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü ilklerinden olmanın sorumluluğu ile hareket ederek; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Programın Amacı

Öğrencilere inşaat teknolojileri ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak; böylece düşünen, kendisini geliştirebilen, analiz sentez yapabilen, araştırmacı, sosyal yönü gelişmiş, ülkesine ve topluma yararlı mezunlara sahip olmaktır.

Mühendislik Eğitimi

Öğrencilerin teorik ve uygulama alanında olmak üzere iki yönlü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu özelliği ile ülkemizdeki diğer mühendislik programlarından teknolojik bilgi ve uygulama alanında farklılık göstermektedir. Öğrencilerin mühendislik yeterliliklerinin geliştirilmesi için hem bölüm bünyesinde mevcut olan laboratuvarlardan hem de ülkemizde faaliyet gösteren inşaat sektörünün imkanlarından yararlanılacaktır. Bu amaçla öğrencilerimize sektördeki çalışma şartlarına uyum sağlamaları için son sınıfta bir yarıyıl boyunca inşaat sektöründe tercih ettikleri alanda çalışma imkanı sunulacaktır.

Bölümümüz Türkçe eğitimi esas almaktadır. Bölümümüz, Eğitim-Öğretime ve Akademik çalışmalara; 8 Profesör Dr., 4 Doçent Dr., 4 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğr. Görevlisi ve 9 Araştırma Görevlisi ile devam etmektedir.  Çift Anadal Eğitimi, Yandal Eğitimi, Farabi Değişim Programı ve İşyeri Eğitimi bulunmaktadır. Mühendislik lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz için ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora Programına kayıtlı öğrenci sayımızın niteliğini ve niceliğini artırmak ve lisansüstü çalışmalara ağırlık vererek Ar-Ge çalışmalarını desteklemek bölümümüzün hedeflerindendir.

Bölümümüz laboratuvarların da; 1 öğrencimiz yarı zamanlı olarak çalıştırılmaktadır. Böylece öğrencilerimize hem bir ek gelir sağlanmakta, hem de öğrencilerimizin tecrübe ve bilgi birikimini artırmak hedeflenmektedir.  

Mezunlarımızın İstihdamı

Üst yapı ve altyapı inşaatları, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, atıksu arıtması gibi yapıların inşaatları, beton santralleri, malzeme ve beton laboratuvarları, mimarlık ve inşaat büroları, yapı denetim ve müteahhitlik firmaları, zemin etüt firmaları vb. çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarındaki ilgili birimlerde mezunlarımız çalışma olanaklarına sahiptir.