Laboratuvarlar

İnşaat Mühendisliği Bölümüne ait laboratuvarlar aşağıda bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız daki hizmetlerimiz ve 2022 yılı hizmet bedelleri aşağıda verilmiştir. İlgili laboratuvarın üzerine tıklayarak hizmet bedellerini görebilirsiniz (Fiyatlar KDV hariç verilmiştir). 

Zemin Mekaniği Laboratuvarı Fiyat Listesi

Yapı Mekaniği Laboratuvarı Fiyat Listesi 

Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarları Fiyat Listesi 

Asfalt Laboratuvarı Fiyat Listesi

Zemin Mekaniği Laboratuvarı

İnşaat Mühendisliği Zemin Mekaniği Laboratuarında toprak dolgu barajları, havaalanları, otoyollar, hızlı ve konvansiyonel demir yolları, istinat ve palplanj duvarları, kazılar, şevler, yüzeysel temeller, derin temeller, Kazık-keson temeller gibi zemin yapılarının tasarımında, zeminin fiziksel ve mekanik özellikleri temel alınmaktadır. Zemin mekaniği laboratuvarında bu tasarımlar ve zeminlerin özellikleri ile ilgili deneyler yapılmaktadır.

 

   

Yapı Mekaniği Laboratuvarı

Bu laboratuvarda orta ve büyük ölçekli yapısal elemanlar üzerinde deneyler yapılabilmektedir. Yapı Mekaniği Laboratuvarında normal ve yüksek dayanımlı kolon ve kiriş elemanlarından boyut etkisi ile kolon, kiriş ve döşemelerde çeşitli yöntemlerle onarılmış/güçlendirilmiş eleman deneyleri yapılmaktadır. Yapı Mekaniği Laboratuvarı eğitim amaçlı da kullanılmakta, öğrencilerin deneylere katılımı sağlanmaktadır.

Yapı Mekaniği Laboratuvarı öğretim elemanları; yapıların deprem güvenliğinin araştırılması, yeterli güvenliğe sahip olmayan, veya hasarlı yapıların onarım ve güçlendirilmesi ile ilgili işleri de yapmaktadır.

Yapı Malzemesi Laboratuvarı

Yapı Malzemesi Laboratuvarı öğretim ve araştırma amaçları için gerekli deneylerin yapılmasını sağlamak için kurulmuştur. Kaliteli hazır beton üretebilmenin önemli koşullarının başında, standartlara uygun malzeme kullanımı ve malzemenin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda tüm beton deneyleri, çimento, agrega, kimyasal ve mineral katkı deneyleri güvenilir ve bilimsel şekilde yapılmasını sağlamaktır.

Yapı Malzemesi Laboratuvarı öğretim amacıyla lisans öğrencileri tarafından kullanılmakta; yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bilimsel araştırma amaçlarıyla laboratuvar olanaklarından yararlanabilirler.

Beton Laboratuvarı

Beton yapıların ana bileşeni olan betonun taze ve sertleşmiş haldeki özelliklerinin kontrolü için bir çok test ve deney metodu kullanmaktadır. Tüm test metodları Türk Standartlarına gerçekleştirilmektedir.

Asfalt Laboratuvarı

Asfalt Laboratuvarında; lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin araştırma ve uygulama etkinliklerine ve ulaştırma sektörünün ihtiyaç duyduğu her düzeydeki mühendislik çözümlerine cevap vermektedir. Asfalt Laboratuvarımızda, asfalt betonu karışım tasarımı ve agrefa ve bitüm gibi üstyapı malzemelerinin kalite kontrol deneyleri yapılabilmektedir.