Endüstri Stajı

Bölümümüz öğrencileri diploma almaya hak kazanabilmeleri için 8 dönemlik eğitim-öğretim süresince "Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstri Staj Yönergesi” kuralları ve ‘’Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’’ Endüstri Staj Kuralları çerçevesinde Endüstri Stajı yapmak zorundadırlar. Öğrenciler, staj süreleri içerisinde Ofis/Şantiye Stajı'nı tamamlamak zorundadırlar. Staj sürelerini dolduran öğrencilerin, belirlenen kapsamlardaki konuları tamamlamamaları durumunda stajları onaylanmamaktadır. Bölüm staj komisyonumuz, Doç. Dr. Zeliha SELEK, Doç. Dr. Gökhan DURMUŞ ve Arş. Gör. Mert ATAKAN’dan oluşmaktadır. Endüstri stajları, eğitim-öğretim dönemleri ve dönem sonu sınav haftaları dışında kalan sürelerde yapılabilir. Ancak, yarıyıl içerisinde dersi bulunmayan öğrenciler, yarıyıl içerisinde de endüstri stajlarını yapabilirler. Endüstri Staj Takvimi linkte bulunmaktadır.

Endüstri stajlarını yurtdışında yapmak isteyen öğrencilerimiz üniversitemizin anlaşmalı olduğu yerlerde staj yapabilirler. Bu işlem kapsamındaki öğrencilerin başvuruları on-line olarak alınır. Başvuru formu ve transkriptlerini Dış İlişkiler Ofisine teslim ederler. Lisans için en az 2,2/4,00, yüksek lisans ve doktora için en az 2,5/4,00 not ortalaması olan öğrenciler, yabancı dil sınavına girmeye hak kazanır. Yabancı dil sınavında baraj 50/100’dür. Barajı geçen öğrencilerden staj yapacakları kurumdan aldıkları niyet mektuplarını Dış İlişkiler Ofisine teslim etmeleri beklenir ve sonrasında asil ve yedek öğrenci listeleri açıklanır. Süre 3 ila 12 ay olmakla beraber, kazanan öğrencilerimiz en az/en fazla 90 gün hibeli olarak staj yapar.

background image