BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN YAZ OKULU İKİNCİ BAŞVURULARI UYGUNLUK DURUMU
25 August 2021 | 11:41
 
Gazi Üniversitesi dışındaki üniversitelerden yaz okulu dersi almak için ikinci başvuru döneminde dilekçe veren öğrencilerimizin başvurularına ilişkin Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu değerlendirme sonuçları aşağıda verilmektedir. 
 
Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu değerlendirme sonuçları, Dekanlık Yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. 
 
Other Announcements