BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN YAZ OKULU DERSİ ALMAK İSTEYEN “DİKEY GEÇİŞ VE YATAY GEÇİŞ” ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE…
9 July 2021 | 11:56

 

Dikey geçiş veya yatay geçiş ile bölümümüze gelen öğrencilerin kaçıncı sınıfa intibakı yapıldı ise o sınıfta okuyan öğrencilerin ÖSYM giriş yılı taban puanı dikkate alınarak başka üniversiteden yaz okulu seçimi yapılmalıdır. Özetle, başka üniversitelerden yaz okulu dersi almak isteyen “dikey geçiş ve yatay geçiş” öğrencilerimiz, intibaklarının yapıldıkları sınıfın ÖSYM giriş yılını esas almalı ve taban puan hesabını bu yıla göre yapmalılardır. Ayrıca, öğrencinin ders alabilmesi için Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ve Fakülte yönetim kurulunun onayı gerekir.

Bu bağlamda, başka üniversitelerden yaz okulu dersi almak isteyen dikey geçiş ve yatay geçiş öğrencilerimizin bölüme e-posta ile yaptıkları başvuruda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından “Muafiyet Bildirim Formları” nı (aşağıda bir örnek verilmiştir) temin ederek mutlaka başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

 

Örnek: Muafiyet Formu

Other Announcements
background image