Duyurular

İşyeri Eğitimi bitiminde sorumlu öğretim üyesine teslim edilecek evraklarla ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1- Zaman Çizelgesi (Hergün İçin) hazırlanmalı,

2- Raporların her sayfası kaşeli ve imzalı (İşyerinde Bulunan Yetkili Personel Tarafından) olmalı,

3- Rapor dosyası fakülte İşyeri Eğitimi kapak sayfası ile ciltlenmeli,

4- İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formu İşyerinde Bulunan Yetkili Personel Tarafından doldurulmalı ve kapalı bir zarfta (Zarfın kapatıldığı yerde kaşe ve imza bulunmalı) teslim edilmeli.