Tamamlanan Tezler

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÜNYESİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER

Ad Soyad Tez Derece Danışman Yıl
Samet Serkan Özek

Yapım işleri ihalelerinde kamu ihale mevzuatı ile FIDIC şartnamelerinin ihale öncesi istenen belgeler bağlamında karşılaştırılması

Yüksek Lisans Prof. Dr. Mürsel Erdal 2019
Kenan Toklu

Nano boyutta modifiye edilmiş yüksek hacimde uçucu kül içeren çimento esaslı kompozitlerin beton onarım malzemesi olarak kullanılması

Doktora Doç. Dr. Osman Şimşek 2019
Ufuk Yüksekova

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının inşaat projelerinin maliyetine etkisinin değerlendirilmesi

Doktora Prof. Dr. Mürsel Erdal 2019
Mehmet Çelik

Yangın ve yüksek sıcaklığın farklı dayanım sınıflarındaki genleştirilmiş perlit agregası katkılı betonlar üzerindeki etkileri

Yüksek Lisans Doç. Dr. Gökhan Durmuş 2019

Ahmet Derya Ateş

Hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalara etki eden faktörlerin lojistik regresyon modellemeyle belirlenmesi

Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Yıldız 2018
Damla Nur Çelik

Genleştirilmiş perlit içeren geopolimer bağlayıcılı ısı yalıtım panellerinin geliştirilmesi

Yüksek Lisans Doç. Dr. Gökhan Durmuş 2018
İbrahim Özyürek

Kamu yapım ihalelerinde yüklenici seçimi için alternatif bir yöntem önerisi

Doktora Prof. Dr. Mürsel Erdal 2018
Coşkun Çakmak

Modern ve geleneksel bölme duvarların deprem performansının deneysel olarak araştırılması

Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Kopraman 2018
Rıza Cantürk

Sanayi yapılarında deprem anında oluşan yapısal olmayan risklerin ve alınması gerekli önlemlerin irdelenmesi

Yüksek Lisans Doç. Dr. Alper Büyükkaragöz 2018
Mustafa Yılmaz

Bina inşaatlarında iş sağlığı ve güvenliği maliyetlerinin tahmini için bir model önerisi

Doktora Prof. Dr. Recep Kanıt 2018

Ertuğrul Ekinci

Türkiye'de riskli yapı stokuna yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları ve maliyet analizi: Bir vaka çalışması

Yüksek Lisans Prof. Dr. Mürsel Erdal 2018

Pınar Sezin Öztürk Kardoğan

Sıvılaşabilen zeminlerde kazıklı temellerin davranışı, ataletsel ve kinematik etkiler

Doktora Prof. Dr. Nihat Sinan IŞIK 2018
Çağlar Tabak

Türkiye'de lojistik faaliyet alanların yer seçimi, ulaştırma modları ile entegrasyonu ve modellenmesi

Doktora Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Yıldız 2018
Rüçhan Emir Özmen

Tuğla duvarların çelik levha/şerit kullanılarak kesme davranışının iyileştirilmesi

Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Kopraman 2018
Yaghoob Najari

Şev ve seddelerde geogridlerin stabiliteye etkilerinin araştırılması

Yüksek Lisans Prof. Dr. Seyhan Fırat 2018
Sümeyye Yamak 

Karayolu Şevlerinde Boşluk Suyu Basınç Değişikliklerinin Şev Stabilitesine Etkisinin İncelenmesi

Yüksek Lisans

Prof. Dr. Seyhan Fırat

2017

Hassan Pourghadrı Sefıdehkhan

Geri Dönüşüm Agrega İle Üretilmiş Betonun Mühendislik Özelliklerinin İncelenmesi

Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Osman Şimşek

2017

Adem Bakış

Kamu İnşaat İhalelerinde Teklif Vermeyi Etkileyen Hususların Bulanık Mantık Yöntemiyle İncelenmesi

Doktora

Prof. Dr. Recep Kanıt

2017

Murat Sueri

Kanalizasyon Hattı Maliyetlerinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Yüksek Lisans

Doç. Dr. Mürsel Erdal

2016

Seyedrahım Baharavar

Uçucu Kül Tipi İle Ortam Koşullarının Beton Karbonatlaşmasına Etkisi Ve Kendiliğinden İyileşmesinin Araştırılması

Doktora

Yrd. Doç. Dr. Osman Şimşek

2016
Nursultan Kadyrov Soğuk Derzin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

Yüksek Lisans

Prof. Dr. Salih Yazıcıoğlu 2015
Mustafa Türker İnşaat Projelerinde Maliyet Ve Süre Risklerinin Birlikte Ele Alındığı Simülasyona Dayalı Bir Risk Yönetim Modeli

Yüksek Lisans

Prof. Dr. Recep Kanıt 2015