Tamamlanan Tezler - İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlanan Tezler

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÜNYESİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER

Ad Soyad Tez Derece Danışman Yıl
Sümeyye Yamak 

Karayolu Şevlerinde Boşluk Suyu Basınç Değişikliklerinin Şev Stabilitesine Etkisinin İncelenmesi

Yüksek Lisans

Prof. Dr. Seyhan Fırat

2017

Hassan Pourghadrı Sefıdehkhan

Geri Dönüşüm Agrega İle Üretilmiş Betonun Mühendislik Özelliklerinin İncelenmesi

Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Osman Şimşek

2017

Adem Bakış

Kamu İnşaat İhalelerinde Teklif Vermeyi Etkileyen Hususların Bulanık Mantık Yöntemiyle İncelenmesi

Doktora

Prof. Dr. Recep Kanıt

2017

Murat Sueri

Kanalizasyon Hattı Maliyetlerinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Yüksek Lisans

Doç. Dr. Mürsel Erdal

2016

Seyedrahım Baharavar

Uçucu Kül Tipi İle Ortam Koşullarının Beton Karbonatlaşmasına Etkisi Ve Kendiliğinden İyileşmesinin Araştırılması

Doktora

Yrd. Doç. Dr. Osman Şimşek

2016
Nursultan Kadyrov Soğuk Derzin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

Yüksek Lisans

Prof. Dr. Salih Yazıcıoğlu 2015
Mustafa Türker İnşaat Projelerinde Maliyet Ve Süre Risklerinin Birlikte Ele Alındığı Simülasyona Dayalı Bir Risk Yönetim Modeli

Yüksek Lisans

Prof. Dr. Recep Kanıt 2015