Projeler

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMA PROJELERİ

Yıl Proje Durum
2019 Dr. Öğr. Üyesi Kürşat YILDIZ/Kendini İyileştirebilen Asfalt Kaplama Tasarımı Devam Ediyor
2019 Dr. Öğr. Üyesi Yağmur KOPRAMAN/Eş/Dış Merkezli Çekme Etkisindeki Beton-Çelik Yapışma Arayüzeyinin Deneysel Olarak İncelenmesi (TÜBİTAK-1002) Devam Ediyor
2019 Dr. Öğr. Üyesi Yağmur KOPRAMAN/Hasar Görmüş Boşluklu Perdelerin Onarılma Potansiyelinin Deneysel Olarak Araştırılması Devam Ediyor
2019 Dr. Öğr. Üyesi Yağmur KOPRAMAN/Bazalt Esaslı FRP(BFRP) Şeritlerle Onarılan Kesme Yetersiz Betonarme Kirişlerin İncelenmesi Devam Ediyor
2018 Dr. Öğr. Üyesi Yağmur KOPRAMAN/Modern ve Geleneksel Bölme Duvar Elemanlarının Malzeme Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması Tamamlandı
2016 Prof. Dr. H. Yılmaz ARUNTAŞ/Tarihi Yapılarda Kullanılan Horasan Harçlarının İncelenmesi ve Horosan Harcının Üretilmesi Tamamlandı
2016 Doç. Dr. Zeliha SELEK/Kavramsal Hidrolojik Model ile Hidrolojik Döngü Parametrelerinin Elde Edilmesi Devam Ediyor
2016 Prof. Dr. Seyhan FIRAT/Specialised EcvetTraining of Caregivers for People with Cerebral Palsy Devam Ediyor
2016 Prof. Dr. Seyhan FIRAT/İnşaat Mühendisliği Altyapı Laboratuvarlarının Geliştirilmesi İptal Edildi
2015 Prof. Dr. Seyhan FIRAT/İnşaat Mühendisliğinde Uygulamalı Eğitime Yönelik Altyapı ve Laboratuvar İmkanlarının Geliştirilmesi  Tamamlandı
2015 Yrd. Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK/Nano Boyutta Modifiye Edilmiş Yüksek Hacimde Uçucu Kül İçeren Çimento Esaslı Onarım Malzemeleri  Tamamlandı
2015 Doç. Dr. Alper BÜYÜKKARAGÖZ/Betonarme Kolon-Kiriş Birleşimlerinde Kesme Çivili Levha Uygulama Yöntemi (Türk Patent Enstitüsü- Tescil Tarihi 23/02/2015) Tamamlandı
2014 Prof. Dr. Seyhan FIRAT/Training Entrepreneurs in Connecting Generations and Supporting Successful Business Succession Planning for micro-SMEs   Tamamlandı
2014 Prof. Dr. Recep KANIT/Değişik Perde Desenleri Olan Tünel Kalıp Birimnlerin Deprem Davranışı Tamamlandı
2013 Prof. Dr. Seyhan FIRAT/M-CARE: Mobile Training for Home and Health Caregiver For People with Disabilities and Older People Tamamlandı
2011 Prof. Dr. H. Yılmaz ARUNTAŞ/Sülfat Etkisine Maruz Farklı Çimento Harçlarındaki Makro Boşluk Yapısının Gelişiminin Bilgisayarlı Tomografi Yöntemi İle İncelenmesi Tamamlandı
2010 Prof. Dr. Mehmet ORHAN/Manisa Saruhanlı İlçesinde Sıvılaşma Potansiyeli Taşıyan Alanlardaki Zeminlerin Sıvılaşmaya Karşı Direncinin Artırılmasında Uygun İyileştirme Yöntemlerinin Araştırılması Tamamlandı
2009 Prof. Dr. Mehmet ORHAN/Ankara Civarında Yüzeylenen Ayrışmış Andezitlerin Dinamik Yükler Altıındaki Davranışlarının Laboratuvar Deneyleri ile Belirlenmesi Tamamlandı
2007 Prof. Dr. Recep KANIT/Kırşehir Kültepe Sulamasında Sulama Verimliliğinin Artırılması Tamamlandı
2007 Dr. Öğr. Üyesi Arzuhan Burcu GÜLTEKİN/Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri Kapsamında Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yönteminin İncelenmesi Tamamlandı
2006 Doç. Dr. H. Yılmaz ARUNTAŞ/Silis Dumanı ve Süper Akışkanlaştırıcı Katkılı Lifli Betonların Özellikleri Tamamlandı
2005 Dr. Öğr. Üyesi Osman ŞİMŞEK/Hafif Betonlarda Donatı Korozyonu ve Aderans Özelliklerinin Belirlenmesi Tamamlandı
2004 Dr. Öğr. Üyesi Osman ŞİMŞEK/Saman ve Talaş Katkılı Çimento Levhaların Özelliklerinin Belirlenmesi Tamamlandı
2004 Prof Dr. Metin ARSLAN/Alternatif Kalıp Yüzeylerinin Taze Beton Hidrostatik Basıncı Üzerine Etkileri Tamamlandı
2004 Prof Dr. Metin ARSLAN/ Betonarme Perde Kalıplarının Bilgisayar Destekli Parametrik Tasarımları ve Deneysel Uygulanması Tamamlandı
2002 Dr. Öğr. Üyesi Osman ŞİMŞEK/Hafif Betonlarda Donatı Korozyonu ve Aderans Özelliklerinin Belirlenmesi Tamamlandı
2001 Dr. Öğr. Üyesi Osman ŞİMŞEK/Vakum Uygulamalarının Beton Özelliklerine Etkisi Tamamlandı
1998 Dr. Öğr. Üyesi Osman ŞİMŞEK/Hafif Agregaların Yarı Taşıyıcı Hafif Beton Olarak Tarımsal Yapılarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması Tamamlandı