Öğrenci Toplulukları

Gazi Üniversitesi bünyesinde 150 adet topluluk bulunmakla birlikte, bölümümüz öğretim üyeleri 4 adet topluluğa danışmanlık yapmaktadır. Diğer topluluklar hakkında bilgi almak için tıklayınız.  Danışmanlığı yapılan topluluklarımız aşağıdadır.

Teknoloji Fakültesi İnşaat Topluluğu

Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim alan öğrencilerin akademik ve teknolojik yönden gelişmelerine katkıda bulunmak, Türkiye Ulusal ajansına, TÜBİTAK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına projeler yapmak ve bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki etkinlikler düzenlenecektir:
• Bölüm öğrencilerinin mesleğiyle ilgili bilgi birikiminin artmasını ve İnşaat sektöründeki gelişmelerin yakından takip edilmesine katkı sağlamak için sektörde kendini kanıtlamış ve yüksek bilgi birikimi olan kişi ve şirketlerle ortak seminer ve konferanslar düzenlenmesi,
• Öğrencilerin inşaat sektöründeki yenilikleri ile gelişmeleri takip etmeleri ve yeni yapı malzemesi ve sistemlerinin yakından takibi için şehir içi ve şehir dışında açılan fuar ve sergilere katılınması,
• Öğrencilerin inşaat sektöründeki yenilikleri ile gelişmeleri takip etmeleri ve yeni yapı malzemesi ve sistemlerinin yakından takibi ve bu malzeme ve sistemlerin yapım ya da uygulama sürecini yerinde görmek için şehir içi ve şehir dışında bulunan fabrika ve şantiyelere teknik geziler düzenlenmesi, 
• Öğrencileri Proje yazmak konusunda teşvik edecek organizasyonlar yaparak öğrencilere proje yazma alışkanlığı kazandırmaktır.

Topluluk hakkında daha detaylı bilgi almak ve organizasyonlar için tıklayınız.

Topluluk Akademik Lideri

Doç. Dr. Mustafa ÖZER

Topluluk Başkanı

Sinan ŞAHİN

Gazi Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu

Topluluğumuzun en birincil amacımız sağlıklı bir birey ve toplum oluşturmak, 1920 Yılında Başlamış “Yeşilay Bağımlılıklarla Mücadele” ülküsünü Üniversitemiz bünyesinde devam ettirmektir. Sigara, alkol ve uyuşturucunun bireysel (insan sağlığı), toplumsal (toplum sağlığı) ve ekonomik (uyuşturucunun ekonomik maliyeti vs.) alanlarda etkilerini tespit etmek, Uyuşturucunun genel miras üzerine etkileri, Türkiye’de ve dünyada bu manada mücadele eden kurumlarla işbirliği, Bu konularla ilgili Türkiye ve Dünya'da kurumlarla ortak projeler, sempozyum, panel, konferans yapmak, Alanında uzman olan konuşmacı ve akademisyen tespit edip diyalog kurmak, Proje kapsamında kamplar kurmak. Kamplarda oryantasyon, toplantı ve çalıştaylar yapmak, E-dergi çıkartmak,  Arkadaşlarımızı makale yazmaya teşvik etmek, Sigarayı bırakma konusunda teşvik edici projeler hazırlamak, Bağımlı olmuş insanların dram dolu yaşantılarını yerinde görmek ve slayt/videoyla taraflara seyrettirmek veya bir tiyatro ile toplumsal farkındalık oluşturmak, Sigara, alkol veya uyuşturucunun felaketleri konusunda senaryo, öykü, şiir, türkü yarışmaları düzenlemek, Öğrenci kongresi yapmak, Uluslararası faaliyet yapmak Sağlıklı Yaşamı teşvik etmek; insan hayatının önemini pekiştirici faaliyetler planlamaktır. Yurtiçi ve yurtdışında gençleri bilinçlendirecek faaliyetleri inceleyip Üniversitemizin dokusuna uygun çalışmaları okulumuza taşımaktır.

Topluluk hakkında daha detaylı bilgi almak ve organizasyonlar için tıklayınız.

Topluluk Akademik Lideri

Prof. Dr. Seyhan FIRAT

Topluluk Başkanı

Cemal YÜZBAŞI

 

Teknoloji Fakültesi Girişimcilik ve İletişim Topluluğu

Girişimcilik hangi sektörün karlı, verimli olacağı ve bununla birlikte girişimciyi geleceğe taşıyan alanların belirlenmesi sürecinde son derece etkin olan bir süreçtir. Bu süreç kapsamında etkili iletişim kurulabilmesi girişimcilik açısından hangi sektörlere ağırlık verileceğinin belirlenmesinde kolaylık sağlaması nedeniyle önemlidir. Topluluğumuz bünyesindeki üyelerimize kendi çalışacakları sektörlerin gelişmesine yardımcı olmak, üstlendiği  sosyal sorumluluk projeleriyle çevresinde farkındalık yaratmak, üyelerimizin gelişimine katkı sağlamak amaçlarımızdır. Ayrıca medya platformunun önemli isimlerinden katılımcıları ağırlayacağımız konferanslarımızla üyelerimizin etkili iletişim kurmalarını sağlamak ana amaçlarımızdandır. Topluluğumuz bu amaç doğrultusunda her yıl düzenli olarak kendi alanlarında önde gelen isimlerle konferanslar düzenleyerek öğrencilerin mesleğini daha yakından tanımasına ve çeşitli konferanslara geziler düzenleyerek farklı kişilerle tanışma ve bilgi dağarcığını geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Topluluk Akademik Lideri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKDEMİR

Topluluk Başkanı

Oğuzhan ÇAĞATAY

Teknoloji Fakültesi İdealist Mühendisler Topluluğu​

Topluluğumuzun amaçları;

-Fakültemizdeki mühendislik öğrencilerinin meslek hayatında kullanacağı programlar hakkında eğitim alıp,çalışmalar yapabilmesi için mühendislik programları hakkında eğitim veren gönüllü kişilerle irtibata geçerek,okulumuzda ücretsiz program kurslarının düzenlenmesini sağlamak.

-Öğrenciler arasında mühendislik üzerine yarışmaların düzenlenmesini sağlamak , kazananlara motive edici bir ödül vermek. Yarışmanın Jüri heyetini fakültemiz hocalarından seçerek öğrenci ile öğretmen arasındaki diyaloğu kuvvetlendirmek.

-Proje yarışmaları düzenlemek. Jüri heyetini yine ilgili bölümün hocalarından seçmek. AutoCAD, SolidWorks gibi programları kullanarak belirlenen sürede belirlenen projeyi çizmenin istendiği yarışmalar düzenlemek.

-Etkinlik atölyesi uygulamasını hayata geçirmek. Bir konu üzerine iyi olan öğrencilerin,bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere eğitim vererek, hem kendi anlatım yeteneğinin güçlenmesini hem de diğer öğrencilerin o konu üzerine bilgi sahibi olmasını sağlamak.

-Proje birimini hayata geçirmek. Belli bir girişim, proje fikri olan öğrenci arkadaşlarımızı destekleyip ilgili birimlere bu projesinin ulaşmasını sağlamak.

-Üniversiteler arası düzenlenen; bilim, mühendislik, girişim yarışmalarına okulumuzu ve fakültemizi temsilen katılım sağlamak.

-E-dergi çıkararak, akademik hayatın bir parçası olan dergi çıkarmak, makale yazmak gibi konularda öğrencilerin bilgi sahibi olmasını ve öğrencilik yıllarından bunları öğrenmesini sağlamak.

-Mühendislerin ihtiyaç duyduğu kaynak sıkıntısını ortadan kaldırmak için okulumuzda okuyan her mühendislik öğrencisinin faydalanabileceği açık kaynaklar sağlamak.

-Okulumuzda Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak,bu tarz projeleri olan öğrencileri ilgili kişilerle buluşturmak

Topluluk hakkında daha detaylı bilgi almak ve organizasyonlar için tıklayınız.

Topluluk Akademik Lideri

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat YILDIZ

Topluluk Başkanı

Hüseyin BAŞOĞUL