Öğrenci Toplulukları

Gazi Üniversitesi bünyesinde 144 adet topluluk bulunmakla birlikte, bölümümüz öğretim üyeleri 3 adet topluluğa danışmanlık yapmaktadır. Diğer topluluklar hakkında bilgi almak için tıklayınız.  Danışmanlığı yapılan topluluklarımız aşağıdadır.

Teknoloji Fakültesi İnşaat Topluluğu

Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim alan öğrencilerin akademik ve teknolojik yönden gelişmelerine katkıda bulunmak, Türkiye Ulusal ajansına, TÜBİTAK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına projeler yapmak ve bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki etkinlikler düzenlenecektir:
• Bölüm öğrencilerinin mesleğiyle ilgili bilgi birikiminin artmasını ve İnşaat sektöründeki gelişmelerin yakından takip edilmesine katkı sağlamak için sektörde kendini kanıtlamış ve yüksek bilgi birikimi olan kişi ve şirketlerle ortak seminer ve konferanslar düzenlenmesi,
• Öğrencilerin inşaat sektöründeki yenilikleri ile gelişmeleri takip etmeleri ve yeni yapı malzemesi ve sistemlerinin yakından takibi için şehir içi ve şehir dışında açılan fuar ve sergilere katılınması,
• Öğrencilerin inşaat sektöründeki yenilikleri ile gelişmeleri takip etmeleri ve yeni yapı malzemesi ve sistemlerinin yakından takibi ve bu malzeme ve sistemlerin yapım ya da uygulama sürecini yerinde görmek için şehir içi ve şehir dışında bulunan fabrika ve şantiyelere teknik geziler düzenlenmesi, 
• Öğrencileri Proje yazmak konusunda teşvik edecek organizasyonlar yaparak öğrencilere proje yazma alışkanlığı kazandırmaktır.

Topluluk hakkında daha detaylı bilgi almak ve organizasyonlar için tıklayınız.

Topluluk Akademik Lideri

Doç. Dr. Mustafa ÖZER

Topluluk Başkanı

Sinan ŞAHİN

Gazi Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu

Topluluğumuzun en birincil amacımız sağlıklı bir birey ve toplum oluşturmak, 1920 Yılında Başlamış “Yeşilay Bağımlılıklarla Mücadele” ülküsünü Üniversitemiz bünyesinde devam ettirmektir. Sigara, alkol ve uyuşturucunun bireysel (insan sağlığı), toplumsal (toplum sağlığı) ve ekonomik (uyuşturucunun ekonomik maliyeti vs.) alanlarda etkilerini tespit etmek, Uyuşturucunun genel miras üzerine etkileri, Türkiye’de ve dünyada bu manada mücadele eden kurumlarla işbirliği, Bu konularla ilgili Türkiye ve Dünya'da kurumlarla ortak projeler, sempozyum, panel, konferans yapmak, Alanında uzman olan konuşmacı ve akademisyen tespit edip diyalog kurmak, Proje kapsamında kamplar kurmak. Kamplarda oryantasyon, toplantı ve çalıştaylar yapmak, E-dergi çıkartmak,  Arkadaşlarımızı makale yazmaya teşvik etmek, Sigarayı bırakma konusunda teşvik edici projeler hazırlamak, Bağımlı olmuş insanların dram dolu yaşantılarını yerinde görmek ve slayt/videoyla taraflara seyrettirmek veya bir tiyatro ile toplumsal farkındalık oluşturmak, Sigara, alkol veya uyuşturucunun felaketleri konusunda senaryo, öykü, şiir, türkü yarışmaları düzenlemek, Öğrenci kongresi yapmak, Uluslararası faaliyet yapmak Sağlıklı Yaşamı teşvik etmek; insan hayatının önemini pekiştirici faaliyetler planlamaktır. Yurtiçi ve yurtdışında gençleri bilinçlendirecek faaliyetleri inceleyip Üniversitemizin dokusuna uygun çalışmaları okulumuza taşımaktır.

Topluluk hakkında daha detaylı bilgi almak ve organizasyonlar için tıklayınız.

Topluluk Akademik Lideri

Prof. Dr. Seyhan FIRAT

Topluluk Başkanı

Yonca KANDEMİR

 

Teknoloji Fakültesi Tiyatro Topluluğu

Tiyatronun amacı insan ve toplum yaşamını anlatmaktır. Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösteridir. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır. Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaygın bir deyişle tiyatro insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edilir. Tiyatro eserinin diğer türlerden en önemli farkı diğer edebi eserler okumak ve dinlemek için yazılmışken, tiyatro oyununun sahnede seyirci önünde oynanmasıdır. Değer ölçülerini, izleyenin kanaat ve anlayışlarından alır. Topluluğumuz üyelerine kişisel gelişim sağlamak, toplum önünde konuşma becerisi, özgüven, girişimcilik ve sunum becerileri kazandırma, sahne sanatları eğitimi ve uygulamalarını kendine hedeflemiştir. Ayrıca üyelerimizin üniversite dönemlerinde derslerden artakalan vakitlerini kaliteli ve eğlenceli bir şekilde geleceklerine katkı sağlayacak kazanımlar elde etmelerini sağlar.

Topluluk hakkında daha detaylı bilgi almak ve organizasyonlar için tıklayınız.

Topluluk Akademik Lideri

Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÖKDEMİR

Topluluk Başkanı

Cihan DURAN