Duyurular

Yapı Eğitimi, Yapı Ressamlığı ve Yapı Tasarımı Öğretmenliği programlarından mezun olup bölümümüz mühendislik tamamlama programına kayıtlı öğrencilerimiz, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İntibak Komisyonu Kararı (16.01.2018) ile aşağıda bulunan tablolardaki dersleri almak zorundadır.

 

YAPI EĞİTİMİ PROGRAMINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN ALMASI GEREKEN DERSLER

S.N.

YÖK’ün Koyduğu Dersler

Alınması Gereken Dersler (Dersin Kodu ve Adı)

1

Diferansiyel Denklemler

MAT-201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER

2

Dinamik

İNM-205 DİNAMİK

3

Mukavemet

İNM-203 MUKAVEMET-I

4

Yapı Statiği

İNM-201 YAPI STATİĞİ-I

5

Akışkanlar Mekaniği

İNM-301 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

6

Yapı Dinamiği ve Deprem Mühendisliği  

İNM-308 YAPI DİNAMİĞİ VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

7

Betonarme

İNM-306 BETONARME-II

8

Zemin Mekaniği

İNM-303 ZEMİN MEKANİĞİ-I

9

Çelik Yapılar

İNM-302 ÇELİK YAPILAR-I

10

Yapı İşletmesi

İNM-307 YAPI İŞLETMESİ

11

Mezuniyet Tezi

İNM-400 MEZUNİYET TEZİ


 

 

 

YAPI RESSAMLIĞI VE YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN ALMASI GEREKEN DERSLER

S.N.

YÖK’ün Koyduğu Dersler

Alınması Gereken Dersler (Dersin Kodu ve Adı)

1

Fizik II

-

2

Olasılık ve İstatistik

İST-201 İSTATİSTİK

3

Mühendislik Ekonomisi

-

4

İnşaat Mühendisliğine Giriş

İNM-101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

5

Jeoloji

İNM-206 JEOLOJİ

6

Statik

İNM-102 STATİK

7

Diferansiyel Denklemler

MAT-201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER

8

Yapı Statiği-I

İNM-201 YAPI STATİĞİ-I

9

Yapı Statiği-II

İNM-202 YAPI STATİĞİ-II

10

Mukavemet-I

İNM-203 MUKAVEMET-I

11

Mukavemet-II

İNM-204 MUKAVEMET-II

12

Akışkanlar Mekaniği

İNM-301 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
13

Sayısal Analiz ve Bilg. Programları

ENF-108 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE MATLAB
14

Hidrolik-I

İNM-304 HİDROLİK
15

Hidrolik-II

-
16

Yapı Dinamiği

İNM-308 YAPI DİNAMİĞİ VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ
17

Zemin Mekaniği

İNM-303 ZEMİN MEKANİĞİ-I
18

Betonarme-I

İNM-305 BETONARME-I
19

Betonarme-II

İNM-306 BETONARME-II
20

Ulaştırma

İNM-311 ULAŞTIRMA
21

Temeller

İNM-402 TEMEL İNŞAATI-I
22

Çelik Yapılar

İNM-302 ÇELİK YAPILAR-I
23

İnşaat Mühendisliği Tasarımı

-
24

Betonarme Yapıların Proj.

İNM-406 BETONARME PROJESİ
25

Bitirme Çalışması

İNM-400 MEZUNİYET TEZİ