Laboratuvarlar

İnşaat Mühendisliği Bölümüne ait laboratuvarlar aşağıda bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız daki hizmetlerimiz ve hizmet bedelleri aşağıda verilmiştir. İlgili laboratuvarın üzerine tıklayarak hizmet bedellerini görebilirsiniz (Fiyatlar KDV hariç verilmiştir). 

Zemin Mekaniği Laboratuvarı Fiyat Listesi

Yapı Mekaniği Laboratuvarı Fiyat Listesi

Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarları Fiyat Listesi

Asfalt Laboratuvarı Fiyat Listesi

Zemin Mekaniği Laboratuvarı

İnşaat Mühendisliği Zemin Mekaniği Laboratuarında toprak dolgu barajları, havaalanları, otoyollar, hızlı ve konvansiyonel demir yolları, istinat ve palplanj duvarları, kazılar, şevler, yüzeysel temeller, derin temeller, Kazık-keson temeller gibi zemin yapılarının tasarımında, zeminin fiziksel ve mekanik özellikleri temel alınmaktadır. Zemin mekaniği laboratuvarında bu tasarımlar ve zeminlerin özellikleri ile ilgili deneyler yapılmaktadır.

Yapı Mekaniği Laboratuvarı

Bu laboratuvarda orta ve büyük ölçekli yapısal elemanlar üzerinde deneyler yapılabilmektedir. Yapı Mekaniği Laboratuvarında normal ve yüksek dayanımlı kolon ve kiriş elemanlarından boyut etkisi ile kolon, kiriş ve döşemelerde çeşitli yöntemlerle onarılmış/güçlendirilmiş eleman deneyleri yapılmaktadır. Yapı Mekaniği Laboratuvarı eğitim amaçlı da kullanılmakta, öğrencilerin deneylere katılımı sağlanmaktadır.

Yapı Mekaniği Laboratuvarı öğretim elemanları; yapıların deprem güvenliğinin araştırılması, yeterli güvenliğe sahip olmayan, veya hasarlı yapıların onarım ve güçlendirilmesi ile ilgili işleri de yapmaktadır.

Yapı Malzemesi Laboratuvarı

Yapı Malzemesi Laboratuvarı öğretim ve araştırma amaçları için gerekli deneylerin yapılmasını sağlamak için kurulmuştur. Kaliteli hazır beton üretebilmenin önemli koşullarının başında, standartlara uygun malzeme kullanımı ve malzemenin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda tüm beton deneyleri, çimento, agrega, kimyasal ve mineral katkı deneyleri güvenilir ve bilimsel şekilde yapılmasını sağlamaktır.

Yapı Malzemesi Laboratuvarı öğretim amacıyla lisans öğrencileri tarafından kullanılmakta; yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bilimsel araştırma amaçlarıyla laboratuvar olanaklarından yararlanabilirler.

Beton Laboratuvarı

Beton yapıların ana bileşeni olan betonun taze ve sertleşmiş haldeki özelliklerinin kontrolü için bir çok test ve deney metodu kullanmaktadır. Tüm test metodları Türk Standartlarına gerçekleştirilmektedir.

Asfalt Laboratuvarı

Asfalt Laboratuvarında; lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin araştırma ve uygulama etkinliklerine ve ulaştırma sektörünün ihtiyaç duyduğu her düzeydeki mühendislik çözümlerine cevap vermektedir. Asfalt Laboratuvarımızda, asfalt betonu karışım tasarımı ve agrefa ve bitüm gibi üstyapı malzemelerinin kalite kontrol deneyleri yapılabilmektedir.

Hidrolik Laboratuvarı

İnşaat Mühendisliği Bölümünün Hidrolik Laboratuvarında; Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik derslerini almakta olan lisans öğrencileri küçük gruplar halinde, dönem boyunca dönüşümlü olarak, mevcut deney düzeneklerinden seçilenler üzerinde deneyler gerçekleştirmektedirler.

Ölçme Laboratuvarı

Yerin şekil, büyüklük ve gravite alanlarının zamana bağlı olarak değişimlerini inceleyerek bunları üç boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlamaktadır. Yerin çekim alanlarının ve şeklinin belirlenmesinin yanısıra yerkabuğundaki değişimler incelenerek jeodinamik amaçlı çalışmalarda kullanılacak veriler üretilir. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün bir sistemde belirlenerek farklı amaçlar için verilerin toplandığı Anabilim Dalında çalışma konularını, Ölçme Sistemleri ve Donanımları, Teorik Hesap ve Uygulamalar biçiminde sınıflandırabiliriz.

Uygarlık ilerledikçe ve insanlar arasındaki ilişkiler arttıkça, mülkiyet kavramının önemi anlaşılmış ve insanlar sahip oldukları arazileri ölçme gereksinimi duymuşlardır. Ülkemizde önceleri kadastro haritaların oluşturulmasında önemli bir rol oynayan ölçme tekniği, günümüzde tüm meslek disiplinlerinin gereksinimi olan bir dal haline gelmiştir.

Bilgisayar Laboratuvarı

Bölümümüze ait 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarı, kurumsal ağ ve İnternete bağlı 20 kisişel bilgisayar ve projeksiyon sistemine sahiptir. Temel bilgisayar ve programlama derslerine ek olarak bölüm derslerinin uygulamalarının yürütüldüğü laboratuvarda kişisel bilgisayarlar Windows 7 işletim sistemi altında çalışan Microsoft Office, AutoCAD, SAP2000, ETABS, SAFE ve MATLAB STRUCAD, STA4CAD, ABAQUS yazılımları ile donatılmıştır. 

Kagir Uygulamaları Laboratuvarı

Bu laboratuvarda öğrenciler şantiyede görebilecekleri uygulamaları bizzat kendileri yaparak tecrübe kazanmaktadır. Bu uygulamalar; Doğal malzemelerin (ahşap, taş vb.) veya yapay malzemelerin (kerpiç, briket, tuğla, kumtaşı, gaz beton vb.), bir mineral bağlayıcı ile yapılmış harç kullanılarak örülmesi ya da harçsız olarak örülmesi, ısı, ses ve su yalıtımının yapılması v.b.

Ahşap Uygulamaları Laboratuvarı

Ahşap Uygulamaları dersi kapsamında öğrenci; ahşabın yapısını, bozulmaya neden olan faktörleri, koruma çalışmaları için ve restorasyonu için gerekli bilgileri edinir. Dersin büyük bir kısmı uygulama çalışması olarak gerçekleşir. Temizlik, fumigasyon, yapıştırma, bütünleme ve geleneksel cila uygulamaları yapılmakta. Üniversitemizin çeşitli birimlerinde bulunan birçok ahşap eser üzerinde öğrencilerimiz uygulama çalışması yapmaktadırlar.