GÜZ DÖNEMİ DERS SEÇİMLERİ HAKKINDA - İnşaat Mühendisliği Bölümü
Duyurular

Ders kayıtları sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar:

Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre;

  1. 4 yıılık Lisans programından mezuniyet için gerekli AKTS kredisi 240 olmak zorundadır. Özellikle 3. ve 4.  sınıf öğrencilerinin mezuniyet durumunda problem yaşamamaları için bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. (Kredi eksiği olan öğrenciler 240 AKTS kredi şartını sağlamak için o yarıyılda açılan seçmeli ders(ler)den alarak eksik kredilerini tamamlayabilirler.)
  2. Bütün derslerde devam zorunluluğu (bir ders de devam koşulu sağlanıp başarısız olunduğu hallerde dahil olmak üzere) vardır. Ders seçimleri esnasında hiçbir ders saatinin birbiri ile çakışmaması gerekmektedir. Ders saati çakışması olan dersler danışmanlar tarafından silinecektir.
  3. Öğrenciler ders seçimi işlemini tamamladıktan sonra ders seçimi öğrenci onayı vermeyi unutmamalıdırlar.
  4. Öğrenci ders alma işlemleri sırasında alarak başarısız olduğu, devam şartını sağlamadığı ve hiç almadığı ders/dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler farklı dönem derslerinden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersler alınmalıdır. 
  5. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla her eğitim-öğretim dönemi için alt yarıyıl derslerinden sadece 1(bir) dersi bir kez erteleyebilir. 
  6. Öğrencilerin danışman onayını danışmanlarının yanına bizzat gelerek yapmaları gerekmektedir. Danışmanlarının yanına gelmeyen öğrencilerin ders onayları kesinlikle yapılmayacaktır. 
  7. İşyeri eğitimi dersi ile birlikte başka hiç bir ders seçimi (TKN-403 Staj hariç) yapılmayacaktır. İşyeri eğitimi dersi ile başka bir dersin seçilmesi durumunda seçilen ders öğrencinin danışmanı tarafından silinecektir.