Erasmus+

Erasmus+ Öğrenim hareketliliği Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun değişim yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Verilen mali destek, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.

Lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. 

Öğrencilerin Seçimi:

Öğrenim hareketliliği gerçekleştirilecek öğrencilerin belirlenmesi işi ilan, başvuru ve değerlendirme ve öğrenci seçiminden oluşan üç aşamalı bir süreçtir. Bir önceki yıl seçilerek hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler bir sonraki yıla "kazanılmış hak" olarak devredilerek doğrudan gönderilemezler. Programa katılacak öğrenciler her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak yeniden değerlendirilir ve seçilir.

Öğrenci Değişim İlanları:

Bütün Erasmus öğrenim hareketliliği anlaşmaları yükseköğretim kurumunun internet sayfasında; ilgili fakülte ilan panolarında ilan edilir ve kontenjan dahilinde bu anlaşmalar için başvuru çağrısı yapılır. Gerek internet sayfasında, gerekse ilan panolarında başvurabilecek öğrenciler  öğrenim hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgilendirilir. Bölüm erasmus+ koordinatörü Doç. Dr. Alper BÜYÜKKARAGÖZ, Arş. Gör. Dr. Murat PINARLIK ve Arş. Gör. Dr. Anıl ÖZDEMİR'dir.

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu mevcut olmadan, öğrenciler  öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Bölümümüzün ikili anlaşma yaptığı üniversiteler aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

SIRA İkili Anlaşma Yapılan Üniversiteler Kontenjan
1 PISA ÜNİVERSİTESİ (İTALYA)  
2    

 

Başvuru Şartları:

Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar:

Faydalanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır. Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

1- Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4 ya da 70/100 olması

    b-) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 ya da 75/100 olması

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi:

Öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

Hibeler:

Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen sureye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi (Planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin en çok %80'ine kadar olan bir miktar) verilir. İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen "katılım belgesi"nde yer alan kesin gerçekleşme suresi dikkate alınarak yapılır. Öğrenim dönemi tamamlandığında, yurt dışında kalınan fiili sure (Katılım belgesinde yer alan süre) ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki kalınan sureye hareketliliğin başlangıç ve bitiş günleri de dahil edilir.

Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara katılım sağlamayarak başarısız olan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutar, hibe kaynaklarına iade edilir.

Bir öğrenci her öğrenim kadmesinde  Öğrenim Hareketliliği öğrencisi olabilir. Bu süre her kademede (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) staj ve öğrenim için hibeli olarak en fazla 12 ay olabilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız...

 

Farabi

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik, Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir. 

Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

Öğrenci Değişim İlanları:

Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları  Farabi Değişim Programı Protokollerini kendi internet sayfalarında ilan eder ve bu protokollerle belirlenmiş kontenjan dahilinde başvuru çağrısı yapar. Yükseköğretim kurumları her bir yarıyıl için bir başvuru ilanı yayınlar. Birinci ilan 15 Mart, ikinci ilan ise 15 Ekim tarihinden önce yapılır. Bir sonraki yarıyılın değişim işlemleri, ilanın yayınlandığı yarıyıl bitmeden tamamlanır. Bölüm Farabi koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökhan DURMUŞ ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÖKDEMİR'dir. Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu mevcut olmadan, öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Üniversitemizin ikili anlaşma yaptığı üniversiteler aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

              SIRA   İkili Anlaşma Yapılan Üniversiteler

    1      ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

    2      ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

    3      ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

    4      AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

    5      AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

    6      AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

    7      AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

    8      AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

    9      AMASYA ÜNİVERSİTESİ

  10     ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  11     ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

  12     ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  13     BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

  14     BARTIN ÜNİVERSİTESİ

  15     BATMAN ÜNİVERSİTESİ

  16     BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

  17     BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

  18     BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

  19     BOZOK ÜNİVERSİTESİ

  20     BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

  21     CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

  22     CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  23     ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

  24     ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

  25     ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  26     DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  27     DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  28     DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  29     DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

  30     EGE ÜNİVERSİTESİ

  31     ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  32     ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

  33     ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  34     ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

  35     FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  36     GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  37     GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  38     GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

  39     GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

  40     HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

  41     HARRAN ÜNİVERSİTESİ

  42     HİTİT ÜNİVERSİTESİ

  43     IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  44     İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  45     İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  46     İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

  47     KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  48     KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

  49     KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

  50     KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  51     KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

  52     KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

  53     KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

  54     KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

  55     KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

  56     KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

  57     MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

  58     MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  59     MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

  60     MERSİN ÜNİVERSİTESİ

  61     MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

  62     MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  63     MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  64     MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

  65     NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  66     NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

  67     NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  68     NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  69     ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  70     ORDU ÜNİVERSİTESİ

  71     OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

  72     PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  73     RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

  74     SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  75     SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  76     SİİRT ÜNİVERSİTESİ

  77     SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  78     SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  79     ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

  80     TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

  81     TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

  82     ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

  83     UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  84     YALOVA ÜNİVERSİTESİ

  85     YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  86     YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Başvuru Şartları:

1- Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması

    b-) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4olması

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi:

Öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 

1-Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise;

Başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır.

2-Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili tamamen ya da kısmen İngilizce ise;

Başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının %50'si ile İngilizce seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının %50'sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için ağırlıklı not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır.

Aynı Şehirdeki Kurumlar Arasında Öğrenci Değişimi:

Aynı memuriyet mahalli sınırları içinde bulunan yükseköğretim kurumları da, Farabi Değişim Programından yararlanabilirler. Ancak, öğrencilere Farabi Değişim Programı bursu verilemez ya da başka bir ödeme yapılamaz. Daha detaylı bilgi için tıklayınız...

 

Çift Anadal/Yandal

Gazi Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince İnşaat Mühendisliği Bölümümüzde Anadal Lisans Programlarını üstün başarıyla devam ettiren öğrenciler isteklerine bağlı olarak ikinci bir dalda daha lisans diploması veya yandal sertifikası alabilirler. Çift Anadal İkinci Lisans Programı, tanımı gereği öğrencilerin lisans öğrenimleri boyunca, anadal lisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans diplomasını almalarına imkan veren eğitim-öğretim programıdır. Yandal Programı ise, öğrencilerin anadal lisans programı dışındaki başka bir  bölümde belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan eğitim-öğretim programıdır. Bölüm Çift Anadal/Yandal komisyonu Prof. Dr. Nihat Sinan IŞIK, Doç. Dr. Mürsel ERDAL ve Arş. Gör. Pınar Sezin ÖZTÜRK KARDOĞAN'dır. Bölümümüz öğrencilerinin başvurabileceği programlar aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

Bölüm Çift Anadal Yapabilecek Bölüm Kontenjan

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 1
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 1
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1

 

Bölüm Yandal Yapabilecek Bölüm Kontenjan

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 1
Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü 1

 

Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programları sadece Gazi Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilebilir. Çift Anadal İkinci Lisans Programının kredisi, programı uygulayan bölümün mezuniyet kredisinin üçte birinden az olamaz. Çift Anadal İkinci Lisans Programında ilgili bölümün mezuniyet kredisi ne olursa olsun alınması gereken kredinin alt sınır değeri 36 kredidir. Yandal Programı ise, en az 18 krediden oluşur.  Çift Anadal İkinci Lisans Programı ve Yandal Programı dahilinde alınması gereken dersler, ilgili bölümlerin ortak olmayan dersleri olmak zorundadır. Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programlarının kontenjanları bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı asli öğrenci sayısının %5’i ile %20’si arasında olmak şartı ile Senato tarafından belirlenir.

Başvuru Şartları ve Genel Kurallar:

1-Aynı anda birden fazla Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal programına ya da hem Çift Anadal İkinci Lisans hem Yandal programına kayıt yapılamaz.

  • 2-Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarına başvurmak isteyen Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken III. en geç V. yarıyılı başında bu programa başvurabilirler. Bu başvurunun kabul olabilmesi için genel not ortalamasının en az; III. Yarıyıl başında 3.50, IV. Yarıyıl başında 3.25, V. Yarıyıl başında ise 3.00 olması gerekir.
  • 3-Her iki programa başvurabilmek için Anadal Lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almak ve başvuruda bulunduğu döneme kadar Anadal Lisans Programında aldığı tüm dersleri başarmış olmak zorunludur.
  • 4-Anadal Lisans Programından mezuniyet hakkını elde eden, fakat Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programını bitiremeyen öğrencilere, Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programını tamamlayabilmesi için iki yarıyıl ek süre verilir.
  • 5-Öğrenci istediği takdirde Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ayrılma hakkına sahiptir.
  • 6-Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarında iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin programdan kaydı silinir.
  • 7-Anadal Lisans programında genel not ortalaması 2.50’nin altına düşen öğrencinin Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarından ilişiği kesilir.
  • 8-Anadal Lisans Programından mezun olmadan Çift Anadal İkinci Lisans Diploması veya Yandal Sertifikası almak mümkün değildir.

Bölümümüze Çift Anadal Programı yapmak isteyen öğrencilerin alması gereken dersler için aşağıdaki linki tıklayınız.

ÇİFT ANADAL VE YANDAL İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER