Duyurular
18 Eylül 2018 17:21

Üniversitemiz senatosunun 10/08/2018 tarih ve 2018/84 sayılı kararı gereği İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Müfredatı güncellenmiş olup 2018-2019 Güz yarıyılından itibaren güncel müfredat uygulanmaya başlanacaktır. Yeni müfredata aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 Yılı Yeni Müfredat Dersleri

-2017 ve öncesi girişli öğrencilerin, müfredat değişikliğinden kaynaklı mezuniyet durumlarında problem yaşanmaması açısından ders kayıtlarını yaparken aşağıda verilen denklik tablosunu dikkate alarak ders kaydı yapmaları büyük önem arz etmektedir.

DERS DENKLİK TABLOSU

YENİ DERS

ESKİ DERS

İNM 108 Bilgisayar Destekli Teknik Resim

İNM-105 Teknik Resim

İNM-207 Bilgisayar Destekli Tasarım-I

İNM 215 Malzeme Bilimi ve Laboratuvarı

İNM-103 Malzeme Bilimi

İNM-104 Malzeme Laboratuvarı

ENG 201 İngilizce 3

İNM-211 Teknik İngilizce–I

ENG 202 İngilizce 4

İNM-212 Teknik İngilizce–II

İNM 331 Karayolu Mühendisliği

İNM-311 Ulaştırma

İNM 450 Mezuniyet Projesi

İNM-400 Mezuniyet Tezi

 

-2018-2019 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları 20-21 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 1. sınıf öğrencilerinin de öğrenci bilgi sisteminden öğrenci girişi yaparak yukarıda belirtilen müfredata uygun bir şekilde ders kaydı yapmaları gerekmektedir.

-Ders kayıtları sırasında öğrencilerin bölüm web sayfasından ve öğrenci bilgi sisteminden yapılabilecek duyuruları takip etmeleri ve dikkate almaları gerekmektedir.

-Müfredat değişikliği nedeni ile yıl ve dönem değişikliklerinden etkilenen öğrencilerin mağdur olmaması için bir kereye mahsus her iki dönemde de açılması planlanan dersler aşağıdadır.

AYKIRI DÖNEM DERS TABLOSU

DERSİN KODU

DERSİN ADI

AKTS

İNM 216

Akışkanlar Mekaniği

3

İNM 218

Yapı Statiği I 3

İNM 327

Hidrolik

3

İNM 329

Yapı Statiği II

3

İNM 324

Yapı İşletmesi

4

 

Ders kayıtları sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar:

Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre;

  1. 4 yıılık Lisans programından mezuniyet için gerekli AKTS kredisi 240 olmak zorundadır. Özellikle 2. , 3. , ve 4.  sınıf öğrencilerinin mezuniyet durumunda problem yaşamamaları için bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. (Kredi eksiği olan öğrenciler 240 AKTS kredi şartını sağlamak için o yarıyılda açılan seçmeli ders(ler)den alarak eksik kredilerini tamamlayabilirler.)
  2. Bütün derslerde devam zorunluluğu (bir ders de devam koşulu sağlanıp başarısız olunduğu hallerde dahil olmak üzere) vardır. Ders seçimleri esnasında hiçbir ders saatinin birbiri ile çakışmaması gerekmektedir. Ders saati çakışması olan dersler danışmanlar tarafından silinecektir.
  3. Öğrenciler ders seçimi işlemini tamamladıktan sonra ders seçimi öğrenci onayı vermeyi unutmamalıdırlar.
  4. Öğrenci ders alma işlemleri sırasında alarak başarısız olduğu, devam şartını sağlamadığı ve hiç almadığı ders/dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler farklı dönem derslerinden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersler alınmalıdır. 
  5. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla her eğitim-öğretim dönemi için alt yarıyıl derslerinden sadece 1(bir) dersi bir kez erteleyebilir. 
  6. Öğrencilerin danışman onayını danışmanlarının yanına bizzat gelerek yapmaları gerekmektedir. Danışmanlarının yanına gelmeyen öğrencilerin ders onayları kesinlikle yapılmayacaktır. 
  7. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle tüm öğrencilerimiz için bir dersin başarı notunun hesaplanmasında Dönem İçi Sınav Notunun %60'ı ve Final Sınav Notunun %40'ı hesaplanarak değerlendirilecektir.
  8. Öğrenciler başarısız olduğu ve/veya devam şartını sağlamadığı dersi iki yarıyıl üst üste alamaz. Dersin seçilmesi durumunda seçilen ders öğrencinin danışmanı tarafından silinecektir.
  9. İşyeri eğitimi dersi ile birlikte başka hiç bir ders seçimi (TKN-403 Staj hariç) yapılmayacaktır. İşyeri eğitimi dersi ile başka bir dersin seçilmesi durumunda seçilen ders öğrencinin danışmanı tarafından silinecektir.