Çalışma Grupları

 MALZEME ÇALIŞMA GRUBU

 Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ARUNTAŞ

 Prof. Dr. Salih YAZICIOĞLU

 Doç. Dr. Gökhan DURMUŞ

 Dr. Öğr. Üyesi Osman ŞİMŞEK

 Arş. Gör. Kenan TOKLU

 

 YAPI-MEKANİK ÇALIŞMA GRUBU

 Doç. Dr. Alper BÜYÜKKARAGÖZ

 Dr. Öğr. Üyesi Yağmur KOPRAMAN

 Dr. Öğr. Üyesi Hanifi TOKGÖZ

 Arş. Gör. Anıl ÖZDEMİR

 Arş. Gör. Coşkun ÇAKMAK

 

 GEOTEKNİK ÇALIŞMA GRUBU

 Prof. Dr. Mehmet ORHAN

 Prof. Dr. Seyhan FIRAT

 Prof. Dr. Nihat Sinan IŞIK

 Doç. Dr. Mustafa ÖZER

 Arş. Gör. Dr. Pınar Sezin ÖZTÜRK KARDOĞAN

 

 ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU

 Prof. Dr. Mehmet ORHAN

 Dr. Öğr. Üyesi Kürşat YILDIZ

 

 HİDROLİK ÇALIŞMA GRUBU

 Doç. Dr. Zeliha SELEK

 Arş. Gör. Murat PINARLIK

 

 YAPI İŞLETMESİ ÇALIŞMA GRUBU

 Prof. Dr. Mürsel ERDAL

 

 RESTORASYON VE TASARIM ÇALIŞMA GRUBU

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKDEMİR

 Öğr. Gör. Veysel EROLTEKİN

 Arş. Gör. Rüya KILIÇ DEMİRCAN