Bölüm Yönetimi

 

Prof. Dr. Salih YAZICIOĞLU
Bölüm Başkanı
Telefon: 0312 202 8860       Dahili: 28860      Web Sayfa
 
Dr. Öğr. Üyesi Kürşat YILDIZ Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKDEMİR
Bölüm Başkan Yardımcısı Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon: 0312 202 8876    Dahili: 28876      Web Sayfa Telefon: 0312 202 8874    Dahili: 28874      Web Sayfa