Başvuru Kriterleri
B* : Belgelemek Şartı İle Herhangi Bir Baraj Puanı Aranmaz.
YDil : YDS, e-YDS, YÖKDİL, ÜDS, KPDS (YDS / ÜDS Karşılığı)  sınavlarından birisinden alınan puan gösterimidir. (Sınav Sonucunun Açıklanmasından Sonraki 5 YIL Geçerlidir.)
TOEFL : Müracaatların Başladığı Tarih İtibari İle 2 Yıl Sürenin Dolmamış Olması.
GRE : Müracaatların Başladığı Tarih İtibari İle 5 Yıl Sürenin Dolmamış Olması.

 

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans Sonrası Doktora

 

 

İnşaat Mühendisliği (Teknoloji Fakültesi)

ALES ≥ 65

Y. Dil ≥ 40

Lisans Not Ort. B*

Referans Mek. yok

Niyet Mek. yok

ALES ≥ 70

Y. Dil ≥ 55

Lisans Not Ort. B*

Y.L. Not Ort. ≥ 3,0

Referans Mek. yok

Niyet Mek. yok

ALES ≥ 85

Y. Dil ≥ 80

Lisans Not Ort. ≥ 3,5

Referans Mek. yok

Niyet Mek. yok

Yüksek Lisans İçin Başvuru Kabul Edilen Lisans Programları ve Doktora İçin Başvuru Kabul Edilen Yüksek Lisans Programları

İnşaat Mühendisliği ve Yapı Öğretmenliği.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Programında aşağıdaki derslerden en az 2 (iki)'sinin alınması zorunludur.

Yüksek Lisans/Doktora Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

 Dersin Adı

5201332

 İhale Stratejileri

5111332

 Karayolu Üst Yapısında Deney.  Yönt.

5191332

 Zeminlerin Stabilizasyonu

5371332

 İleri Hidrolik-I

5221332

 Betonarme Yapıların ve Elemanların Davranışı

5241332

 İleri Beton Teknolojisi

5171332

 Yapı Korunumu ve Yapı Hasarları