Akademik Takvim

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

GÜZ YARIYILI

YÖK/ÖSYM tarafından belirlenecektir.

ÖSYS ve burslu öğrenci olarak üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Elektronik Kayıt)

YÖK/ÖSYM tarafından belirlenecektir.

ÖSYS ve burslu öğrenci olarak üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Elektronik Kayıt yaptırmayan ya da yaptıramayan öğrencilerin kayıtları)

21 Ağustos 2017

Güz döneminde açılacak ders ve şubelerin O.B.S.’ye girilmesi için son gün

30 Ağustos 2017

Zafer Bayramı

31 Ağustos-4 Eylül 2017

Arife ve Kurban Bayramı

6 Eylül 2017

Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü

12 Eylül 2017 Saat 10.00

Lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerinden muaf olacak 1. sınıf öğrencilerinin sınavları (Hazırlık Sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler katılamaz)

6-7 Eylül 2017

Yabancı uyruklu öğrencilerin ilk kayıtları

11 Eylül 2017

Ders Tanımlama Formu’nun Ö.B.S.’ye yüklenmesinin son günü

13 Eylül 2017 Saat 14.00

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavı

11 Eylül 2017 Saat 10.00 13 Eylül 2017 Saat 10.00

Hazırlık sınıfı Muafiyet Sınavı (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça yeterlik) (Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü, Mühendislik, Mimarlık, Gazi Eğitim, Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerinin öğrencileri, dikey geçiş ile ilgili birimlere yeni kayıt olan öğrenciler, hazırlık sınıfında eğitim görüp başarısız olan öğrenciler)

14 - 15  Eylül 2017

DERS KAYITLARI (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır [öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.])

 18 Eylül 2017

 GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI

18-22 Eylül 2017

Birinci sınıflar için uyum haftası (İlgili birimlerce düzenlenecektir.)

21 - 22 Eylül 2017

Danışman onayları, ders ekleme-bırakma ve mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin etkileşimli kayıtları

27 Eylül 2017

 Yaz öğrenimine devam edip mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAV

13 Ekim 2017

Danışman onayıyla dersten çekilme işleminin son günü

18 Ekim 2017

Ara sınav tarihlerinin ilgili birim ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü

29 Ekim 2017

Cumhuriyet Bayramı (Pazar)

10 Kasım 2017

Atatürk'ün ölüm yıldönümü (Cuma)

4-8 Aralık 2017

Yarıyıl sonu sınav programlarının ilgili birim ağ adresinden ilan edilmesi

6 Aralık 2017

Bahar döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.'ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dâhil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)

25-29 Aralık 2017

Öğrencilerin dönem içi değerlendirmelerinin ve dönem sonu durumlarının dersi veren öğretim üyesi tarafından ilan edilmesi

 29 Aralık 2017

 GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)

1 Ocak 2018

Yeni yıl tatili (Pazartesi)

2-12 Ocak 2018

Yarıyıl sonu sınavları

19 Ocak 2018

Yarıyıl sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün (Saat 23:59'a kadar)

22 Ocak 2018

Yarıyıl sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.'ye gönderilmesinin son günü

BAHAR YARIYILI

8 Ocak 2018

Bahar döneminde açılacak ders ve şubelerin Ö.B.S.’ye girilmesi için son gün

24 Ocak 2018

Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü

29 Ocak 2018

Ders Tanımlama Formu’nun Ö.B.S.’ye yüklenmesinin son günü

1-2 Şubat 2018

DERS KAYITLARI (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır [öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.])

 5 Şubat 2018

BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI  

8-9 Şubat 2018

Danışman onayları, ders ekleme-bırakma ve mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin etkileşimli kayıtları

20 Şubat 2018

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

5 Mart 2018

Danışman onayıyla dersten çekilme işleminin son günü

6 Mart 2018

Ara sınav tarihlerinin ilgili birim ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü

15 Nisan 2018

Yaz okulunda açılacak derslerin Rektörlüğe bildirimi için son gün

23 Nisan 2018

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)

1 Mayıs 2018

Emek ve Dayanışma Günü (Salı)

14-18 Mayıs 2018

Öğrencilerin dönem içi değerlendirmelerinin ve dönem sonu durumlarının dersi veren öğretim üyesi tarafından ilan edilmesi

 18 Mayıs 2018

 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)

19 Mayıs 2018

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

21 Mayıs - 1 Haziran 2018

Yarıyıl sonu sınavları

10 Haziran 2018

Yarıyıl sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün (Saat 12:30'a kadar)

19 Haziran 2018

Yarıyıl sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.'ye gönderilmesinin son günü

13 Temmuz 2018

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

 

YAZ OKULU

18-19 Haziran 2018

Yaz okulu ön kayıtları

21-22 Haziran 2018

Kesin kayıt ve danışman onayları

25 Haziran-3 Ağustos 2018

Yaz okulu

6-10 Ağustos 2018

Yaz okulu sonu sınavları

19 Ağustos 2018

Yaz okulu notlarının girilmesi için son gün