3. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR SEMPOZYUMU
22 Şubat 2017 06:28

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından ilki 26-28 Mayıs 2010 ve ikincisi 28-30 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenmiş olan “Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu ISBS” Sempozyumunun periyodik olarak düzenlenmesi düşüncesinden hareketle 15-17 Mart 2017 tarihleri arasında “3. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu-ISBS 2017” düzenlenecektir.

Sempozyumla ilgili bilgilere  http://isbs2017.gazi.edu.tr/ linkinden ulaşılabilir.